Simple pedigree chart for VI Brook Tonya (1641192)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for VI Brook Tonya

VI Brook Tonya
(AKCWD736187)
  
   
   
  
AKC CH Dragon House Wri of Sand Hill
()
  
   
   
  
Yukan No Okii Yubi ROMP
(AKCWC292736 - KC SBWC292736)
  
   
   
  
BIS AKC/MEX CH Fukumoto's Ashibaya Kuma ROMPX
(AKCWC320798)
  
   
   
  
MEX CH Kinsei Suna Nihon No Taishi CD
(ACA812)
  
   
   
  
Triple K Ginsei Shimo
(ACA329)
MEX CH Triple-K Miko
(ACA821)
  
   
   
  
MEX CH Triple K Shina Ningyo
(702)
Toyo-No Namesu-Joo ROM
(AKCWC292727)
  
   
   
  
Sakusaku's Tanuki-Go
(ACA918)
  
   
   
  
Rikimaru (785)
(ACA758 - JKC 284)
Ichiban Mitsubachi CD
(ACA585)
JPN GCH Haru Hime
(AKCWC296377)
  
   
   
  
O Tora Hikari-Jo Miyaginosow
(AKIHO86227)
Sabaku Kaze's Asgard Kami
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Dragon House Nikki No Kenicia ROMP
(AKCWD107961)
  
   
   
  
Yukan No Okii Yubi ROMP
(AKCWC292736 - KC SBWC292736)
  
   
   
  
BIS AKC/MEX CH Fukumoto's Ashibaya Kuma ROMPX
(AKCWC320798)
  
   
   
  
MEX CH Kinsei Suna Nihon No Taishi CD
(ACA812)
  
   
   
  
Triple K Ginsei Shimo
(ACA329)
MEX CH Triple-K Miko
(ACA821)
  
   
   
  
MEX CH Triple K Shina Ningyo
(702)
Toyo-No Namesu-Joo ROM
(AKCWC292727)
  
   
   
  
Sakusaku's Tanuki-Go
(ACA918)
  
   
   
  
Rikimaru (785)
(ACA758 - JKC 284)
Ichiban Mitsubachi CD
(ACA585)
JPN GCH Haru Hime
(AKCWC296377)
  
   
   
  
O Tora Hikari-Jo Miyaginosow
(AKIHO86227)
Nikki No Okii Yubi
(AKCWC650637 - KC SBWC650637)
  
   
   
  
Mikado No Kin-Hozan ROMP
(AKCWC292730 - KC SBWC292730)
  
   
   
  
BIS AKC/MEX CH Fukumoto's Ashibaya Kuma ROMPX
(AKCWC320798)
  
   
   
  
MEX CH Triple-K Miko
(ACA821)
Mitsu Kuma's Splashdown
(ACA1251)
  
   
   
  
Kuma's Akai Kosho Go
(ACA866)
Sakura's Chujitsu
(AKCWC292724)
  
   
   
  
Krug's Santo
(AKCWC357767)
  
   
   
  
Gyokushu Of Tojo Kensha
(JKC6-27032 - ACA 314)
Sheba
(ACA285)
Michiko Of Kensha CD
(ACA665)
  
   
   
  
Fuji Of Tojo Kensha
(JKC6-38289 - ACA 0552)
Yoshikohamahime of Kensha
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top