5 generation long pedigree for Sakura's Chujitsu

Pedigree Database

 

Pedigree for

Sakura's Chujitsu

AKC WC292724

Krug's Santo
AKC/WC357767

Gyokushu Of Tojo Kensha
JKC/6-27032 - ACA 314

Gyokuhou Go
AKIHO/40589
Shimizu-No-Taketomo
AKIHO/31660
Kumochi
Wakame
Hachi
AKIHO/27379
Takeshi
Takahime
Teruhime Go (37571)
AKIHO/37571
Mokomaru Go
AKIHO/19554
No information about the dam
No information about the sire
Kiyome Go
AKIHO/25588
MEIYOSHOU WINNER 1954
Tamagumo Go (Tamakumo Go) Mio Kensha MEIYOSHOU WINNER 1954
AKIHO/14071 - AKIKYO 1151
MEIYOSHO WINNER 1964
Kiyohime Go Akita Miura MEIYOSHO WINNER 1964
AKIHO/9330 - AKIKYO 1898
Sheba
ACA/285

MajorWaka GimiDai-go
No information about the sire
Sachi Hime (22156)
AKIHO/22156
Kodo Go
AKIHO/18860
Tamamo
JPN CH Cindy (Akashi)
ACA/147 - JKC 20882
Kamikaze
AKIKYO/11827
Taiko Maru
AKIKYO/10430
Hamahime
AKIKYO/10431
Kiyohime
AKIKYO/31292
Okin
AKIKYO/11934
Kiyoryu
AKIKYO/28
CD
Michiko Of Kensha CD
ACA/665

Fuji Of Tojo Kensha
JKC/6-38289 - ACA 0552

Gakutaro
JKC/6-37720
Murakumaru
AKIHO/35202
MEIYOSHO WINNER 1956
Unjyou Go Sato (Unjyo Go/Kumonori) MEIYOSHO WINNER 1956
AKIHO/20787
MEIYOSHO WINNER 1964
Kiyohime Go Akita Miura MEIYOSHO WINNER 1964
AKIHO/9330 - AKIKYO 1898
Chiyohime (36594)
AKIHO/36594
Hokuo
No information about the dam
Kikumaruhime Of Tojo Kensha
JKC/6-31538
Ranjo
JKC/6-29196
Nanbugoma
Ginrei
Tamaizumi
JKC/6-22501
Kikumaru
Kowa
Yoshikohamahime of Kensha

Gyokushu Of Tojo Kensha
JKC/6-27032 - ACA 314
Gyokuhou Go
AKIHO/40589
Shimizu-No-Taketomo
AKIHO/31660
Hachi
AKIHO/27379
Teruhime Go (37571)
AKIHO/37571
Mokomaru Go
AKIHO/19554
Kiyome Go
AKIHO/25588
KotohamahimeNo information about the damNo information about the sire
No information about the sire
No information about the sireNo information about the dam
No information about the dam

Printer friendly
Opens in a new window

 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top