Simple pedigree chart for Sakura's Chujitsu (1948710)

Pedigree Database

 

Simple pedigree chart for Sakura's Chujitsu

Sakura's Chujitsu
(AKCWC292724)
  
   
   
  
Krug's Santo
(AKCWC357767)
  
   
   
  
Gyokushu Of Tojo Kensha
(JKC6-27032 - ACA 314)
  
   
   
  
Gyokuhou Go
(AKIHO40589)
  
   
   
  
Shimizu-No-Taketomo
(AKIHO31660)
  
   
   
  
Wakame
()
Hachi
(AKIHO27379)
  
   
   
  
Takahime
()
Teruhime Go (37571)
(AKIHO37571)
  
   
   
  
Mokomaru Go
(AKIHO19554)
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
Kiyome Go
(AKIHO25588)
  
   
   
  
Kiyohime Go Akita Miura MEIYOSHO WINNER 1964
(AKIHO9330 - AKIKYO 1898)
Sheba
(ACA285)
  
   
   
  
Major
(FS 0148)
  
   
   
  
Waka Gimi
(17814)
  
   
   
  
Dai-go
(8441)
No information about the Dam
()
Sachi Hime (22156)
(AKIHO22156)
  
   
   
  
Kodo Go
(AKIHO18860)
Tamamo
(19924)
JPN CH Cindy (Akashi)
(ACA147 - JKC 20882)
  
   
   
  
Kamikaze
(AKIKYO11827)
  
   
   
  
Taiko Maru
(AKIKYO10430)
Hamahime
(AKIKYO10431)
Kiyohime
(AKIKYO31292)
  
   
   
  
Okin
(AKIKYO11934)
Kiyoryu
(AKIKYO28)
Michiko Of Kensha CD
(ACA665)
  
   
   
  
Fuji Of Tojo Kensha
(JKC6-38289 - ACA 0552)
  
   
   
  
Gakutaro
(JKC6-37720)
  
   
   
  
Murakumaru
(AKIHO35202)
  
   
   
  
Kiyohime Go Akita Miura MEIYOSHO WINNER 1964
(AKIHO9330 - AKIKYO 1898)
Chiyohime (36594)
(AKIHO36594)
  
   
   
  
Hokuo
(711)
No information about the Dam
()
Kikumaruhime Of Tojo Kensha
(JKC6-31538)
  
   
   
  
Ranjo
(JKC6-29196)
  
   
   
  
Ginrei
(714)
Tamaizumi
(JKC6-22501)
  
   
   
  
Kowa
(716)
Yoshikohamahime of Kensha
()
  
   
   
  
Gyokushu Of Tojo Kensha
(JKC6-27032 - ACA 314)
  
   
   
  
Gyokuhou Go
(AKIHO40589)
  
   
   
  
Hachi
(AKIHO27379)
Teruhime Go (37571)
(AKIHO37571)
  
   
   
  
Mokomaru Go
(AKIHO19554)
Kiyome Go
(AKIHO25588)
Kotohamahime
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()
No information about the Dam
()
  
   
   
  
No information about the Sire
()
No information about the Dam
()


 


Contact information  Disclaimer  Privacy Statement  Copyright Information  Terms of Service  Cookie policy  ↑ Back to top